Akademia Prawa Budowlanego - Blog

Wrzesień 25, 2017r.

Decyzja o warunkach zabudowy budziła i budzi kontrowersje. W niniejszym wpisie nie będę silił się na całościowe omawianie tej instytucji, czy szczegółową analizę wspomnianych kontrowersji. Chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę na decyzję o warunkach zabudowy jako element systemu prawa administracyjnego, czy też systemu prawa w ogólności. Często zdarza mi się czytać, czy słyszeć opinie pochodzące…

Czytaj więcej
Wrzesień 6, 2017r.

Wchodzi w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, niekorzystnie określając przeznaczenie nieruchomości, co uniemożliwia wykorzystanie jej pod zabudowę (i powoduje spadek jej wartości). Okazuje się, że przed wejściem w życie powołanego MPZP poprzednio obowiązujący MPZP wygasł, a zatem mamy do czynienia z tzw. „luką planistyczną”, a ponadto inwestor nie uzyskał decyzji o warunkach zabudowy. Czy z…

Czytaj więcej
Sierpień 10, 2017r.

W dzisiejszym wpisie chciałbym na podstawie dwóch niedawno wydanych orzeczeń sądowych zwrócić uwagę na różnice pomiędzy pojęciami: budowy, rozbudowy, przebudowy oraz remontu, którymi posługuje się Prawo budowlane. Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. I tak Wojewódzki Sąd…

Czytaj więcej
Lipiec 30, 2017r.

W dniu wczorajszym przeprowadziłem szkolenie z praktycznego stosowania ustawy deweloperskiej dla inwestora realizującego osiedla domów jednorodzinnych w okolicach Warszawy: program szkolenia   W nawiązaniu do powyższej tematyki chciałbym w niniejszym wpisie zwrócić Państwa uwagę na stosowanie wzorca umowy deweloperskiej w kontekście niedozwolonych (abuzywnych) postanowień  umownych. Na wstępie przytoczmy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące takich klauzul: Art.  3851…

Czytaj więcej
Lipiec 5, 2017r.

Kilka ładnych lat temu opublikowałem na łamach „Rzeczpospolitej” artykuł dotyczący terminu wydania pozwolenia na budowę, w którym wykazywałem, że nie wynosi on, jak powszechnie się uważa, 65 dni. Ze wspomnianym artykułem można zapoznać się w panelu użytkownika po zaprenumerowaniu newslettera Akademii Prawa Budowlanego. Dzisiaj powracam do tego tematu w nawiązaniu do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego…

Czytaj więcej
Czerwiec 27, 2017r.

Urbanista, z którym współpracuję, zapytał mnie ostatnio, czy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie organ może zawiadamiać strony w drodze obwieszczenia ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw poczynić pewną uwagę na temat ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego („KPA”), która wprowadziła nowy przepis – art….

Czytaj więcej