Nowa strona www Akademii Prawa Budowlanego

Trwają prace nad nową stroną www Akademii Prawa Budowlanego. Wkrótce będziecie mogli Państwo ocenić nową szatę graficzną i nowe funkcjonalności, także bloga. Do zobaczenia na nowych stronach ! :D

Posted in Kategoria Główna | Leave a comment

Akademia Prawa Budowlanego-reaktywacja !

Powracam pod łuższej przerwie z nowy doświadczeniami zawodowymi w inwestycjach budowlanych, nowymi pomysłami i nowymi szkoleniami. Wkrótce ruszą także prace nad nową stroną www Akademii Prawa Budowlanego. Do zobaczenia w sieci i na szkoleniach !

Posted in Kategoria Główna | Leave a comment

Kolejny mój pozew o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości

Pod koniec listopada b.r. w imieniu klienta złożyłem pozew o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek wejścia w życie planu miejscowego. Nieruchomość, której dotyczy pozew, położona jest w Dzielnicy Wola, a zatem odpowiedzialność z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponosi Miasto Warszawa. Wartość żądanego odszkodowania przekracza 13 mln złotych i jest to już kolejny tego typu pozew składany przeze mnie przeciwko Miastu Warszawa. Sumaryczna kwota roszczeń, dochodzonych w imieniu moich klientów, w postępowaniach odszkodowawczych wynikających z działań Miasta związanych z polityką przestrzenną (plany miejscowe, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) wynosi już blisko 120 mln złotych.

Posted in Kategoria Główna | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Elektroniczne księgi wieczyste

Klienci pytają mnie czasem, czy można uzyskać przez Internet odpis księgi wieczystej i czy ma on taką samą moc jak dokument uzyskany w sądzie wieczystoksięgowym. Otóż odpowiedź na tak postawione pytania brzmi 2 x TAK :)

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

Posted in Kategoria Główna | Tagged , , | Leave a comment

Odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości a WZ-ka

W prowadzonych przeze mnie postępowaniach odszkodowawczych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roszczeń z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek wejścia w życie planu miejscowego dochodzę, nierzadko, na podstawie WZ-ki. Poniżej zamieszczam fragment wyroku z dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjnego w Łodzi (I ACa 659/13), który taką właśnie możliwość przewiduje: „Korzystanie z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem oznacza, że decydujące jest przeznaczenie nieruchomości bądź w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź w akcie administracyjnym. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania konkretnego terenu.”

Posted in Kategoria Główna | Tagged , , , , , , | Leave a comment