W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego. Rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., Nr 264, poz. 908). Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 2 października 2012 r. Poniżej podaję link do tekstu Rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001025

Najnowsze wpisy