W „Dzienniku Gazecie Prawnej” pojawił się mój krótki komentarz na temat nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powołana nowelizacja dotyczy obowiązku instalowania w budowanych domach wielorodzinnych instalacji światłowodowych. Więcej na ten temat w poniższym linku (dostęp po zalogowaniu):

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/662338,budownictwo_internet_bedzie_w_kazdym_nowym_bloku.html

Najnowsze wpisy