W „Dzienniku Gazecie Prawnej” wypowiadam się w kwestii wątpliwej jakości prognoz skutków finansowych sporządzanych w ramach procedury uchwalania planów miejscowych (link poniżej). Pokrótce opisuję także związaną z powołaną kwestią sprawę odszkodowawczą, którą prowadzę w imieniu inwestora przeciwko Miastu Warszawa. Kwota roszczenia przekracza 100 mln złotych.

Gminy mają problem z planami miejscowymi – Dziennik Gazeta Prawna

Najnowsze wpisy