W prowadzonych przeze mnie postępowaniach odszkodowawczych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roszczeń z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek wejścia w życie planu miejscowego dochodzę, nierzadko, na podstawie WZ-ki. Poniżej zamieszczam fragment wyroku z dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjnego w Łodzi (I ACa 659/13), który taką właśnie możliwość przewiduje: „Korzystanie z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem oznacza, że decydujące jest przeznaczenie nieruchomości bądź w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź w akcie administracyjnym. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania konkretnego terenu.”

Najnowsze wpisy