Pod koniec listopada b.r. w imieniu klienta złożyłem pozew o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek wejścia w życie planu miejscowego. Nieruchomość, której dotyczy pozew, położona jest w Dzielnicy Wola.

Zatem odpowiedzialność z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponosi Miasto Warszawa. Wartość żądanego odszkodowania przekracza 13 mln złotych i jest to już kolejny tego typu pozew składany przeze mnie przeciwko Miastu Warszawa. Sumaryczna kwota roszczeń, dochodzonych w imieniu moich klientów, w postępowaniach odszkodowawczych wynikających z działań Miasta związanych z polityką przestrzenną (plany miejscowe, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) wynosi już blisko 120 mln złotych.

Najnowsze wpisy