Od listopada 2017 r. Akademia Prawa Budowlanego prowadzi cykl szkoleń z zakresu przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany dla urzędników Wydziałów Architektury Starostw Powiatowych oraz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w miastach Polski centralnej i południowej. Projekt realizowany jest na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze wpisy