W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu Prawa budowlanego dla pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. Wśród uczestników szkolenia były zarówno osoby zajmujące się realizacją nowych obiektów handlowych, jak i eksploatacją już istniejących. Oprócz omówienia aktualnego stanu prawnego, w tym ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego i najnowszego orzecznictwa sądowego analizowaliśmy problemy prawne, które napotykają w swojej działalności wspomnieni pracownicy.