Akademia Prawa Budowlanego - Blog

Sierpień 10, 2017r.

W dzisiejszym wpisie chciałbym na podstawie dwóch niedawno wydanych orzeczeń sądowych zwrócić uwagę na różnice pomiędzy pojęciami: budowy, rozbudowy, przebudowy oraz remontu, którymi posługuje się Prawo budowlane. Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. I tak Wojewódzki Sąd…

Czytaj więcej
Lipiec 30, 2017r.

W dniu wczorajszym przeprowadziłem szkolenie z praktycznego stosowania ustawy deweloperskiej dla inwestora realizującego osiedla domów jednorodzinnych w okolicach Warszawy: program szkolenia   W nawiązaniu do powyższej tematyki chciałbym w niniejszym wpisie zwrócić Państwa uwagę na stosowanie wzorca umowy deweloperskiej w kontekście niedozwolonych (abuzywnych) postanowień  umownych. Na wstępie przytoczmy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące takich klauzul: Art.  3851…

Czytaj więcej
Lipiec 5, 2017r.

Kilka ładnych lat temu opublikowałem na łamach „Rzeczpospolitej” artykuł dotyczący terminu wydania pozwolenia na budowę, w którym wykazywałem, że nie wynosi on, jak powszechnie się uważa, 65 dni. Ze wspomnianym artykułem można zapoznać się w panelu użytkownika po zaprenumerowaniu newslettera Akademii Prawa Budowlanego. Dzisiaj powracam do tego tematu w nawiązaniu do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego…

Czytaj więcej
Czerwiec 27, 2017r.

Urbanista, z którym współpracuję, zapytał mnie ostatnio, czy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie organ może zawiadamiać strony w drodze obwieszczenia ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw poczynić pewną uwagę na temat ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego („KPA”), która wprowadziła nowy przepis – art….

Czytaj więcej
Czerwiec 19, 2017r.

Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić niezwykle istotnemu, ale i kontrowersyjnemu problemowi, który dotyka, w szczególności, inwestorów budujących w gęstej zabudowie miejskiej. Mowa mianowicie o dostępie do światła słonecznego lokali mieszkalnych wznoszonego budynku i regulacjach taki dostęp zapewniających, tj. § 13, § 57 oraz § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,…

Czytaj więcej
Czerwiec 7, 2017r.

Miło mi zaprezentować Państwu moją nową publikację. Jestem autorem rozdziału p.t. „Dochodzenie roszczeń z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek wejścia w życie planu miejscowego – wybrane zagadnienia”, zamieszczonego w książce „Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast” (red. A. Szelągowska). Serdecznie zapraszam do nabycia wspomnianej pozycji i do lektury: http://cedewu.pl/Inwestycje-w-zrownowazonym-rozwoju-miast-p1798  

Czytaj więcej