Akademia Prawa Budowlanego - Blog

Luty 28, 2012r.

Z przyjemnością chciałbym poinformować, iż od lutego b.r. roku praktykę w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych kontynuuję w ramach własnej kancelarii. Zapraszam serdecznie do współpracy ! Poniżej znajdziecie Państwo link do strony internetowej mojej kancelarii: http://www.kopyra.com.pl/

Czytaj więcej
Luty 21, 2012r.

Zmiana sposobu użytkowania, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego, tylko na pierwszy rzut oka jest procedurą banalną. Art. 71. 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: 1) (uchylony); 2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony…

Czytaj więcej
Luty 10, 2012r.

Dzisiaj parę słów na temat pojęcia „usług ogólnomiejskich”, używanego często w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Miałem okazję dokonywać wykładni owego pojęcia i muszę przyznać, że łatwo nie było. Wprawdzie niektóre plany miejscowe definiują ów termin, ale nie jest to regułą. Z kolei w ustawach ani rozporządzeniach nie znajdziemy nawet odwołań do tego terminu a w…

Czytaj więcej
Luty 9, 2012r.

Konkurs „Skomentuj i wygraj”, zorganizowany przez Akademię Prawa Budowlanego na Facebooku, został rozstrzygnięty. Przyznano nagrodę za pierwsze miejsce (książkę Prawo budowlane. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2011, C.H. Beck, Z. Niewiadomski (red.), T. Asman, J. Dessoulavy-Śliwiński, A. Plucińśka-Filipowicz/ Panu Piotrowi Jankowskiemu z Olsztyna. Nagroda zostanie wysłana do laureata pocztą, zgodnie z regulaminem Konkursu. Miejsca drugiego i…

Czytaj więcej
Styczeń 20, 2012r.

Dzisiaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2004 r. (SA/Sz 1101/3; LEX nr 732395). W wyroku stwierdza się, że stacja benzynowa nie może zostać zlokalizowana na terenie przeznaczonym pod „usługi ogólnomiejskie w zakresie handlu”, jeśli plan miejscowy wyraźnie przewiduje możliwości lokalizacji stacji benzynowych na innym terenie….

Czytaj więcej
Styczeń 11, 2012r.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) nowelizująca Prawo budowlane. Od tej pory kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych we wspomnianej ustawie. Poniżej zamieszczam link do…

Czytaj więcej

Najnowsze wpisy