Akademia Prawa Budowlanego - Blog

Sierpień 27, 2010r.

Wielu inwestorów wskazuje, że decyzja o warunkach zabudowy (WZ) jest mało „elastyczna”. Mają tutaj na myśli określany w WZ wskaźnik wielkości nowej zabudowy do powierzchni działki inwestycyjnej. Obowiązek zamieszczenia go w WZ wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego…

Czytaj więcej
Sierpień 27, 2010r.

Z lokalizacją dróg gminnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego związane jest często wywłaszczenie nieruchomości pod urządzenie tychże dróg. Oczywiście, samo wejście w życie planu miejscowego takiego skutku wywłaszczeniowego nie powoduje, ale umożliwia w dalszej kolejności wydanie decyzji wywłaszczeniowej. Stąd też niezwykle istotne są przesłanki leżące u podstaw lokalizacji drogi gminnej w projekcie planu miejscowego. Zgodnie…

Czytaj więcej
Sierpień 17, 2010r.

Wyrokiem z dnia 09.02.2010 (sygn. akt: P 58/08, Dz. U. Nr 24, poz. 124) Trybunał Konstytucyjny uznał art. 37 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.; dalej jako „Ustawa„) w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi się do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w…

Czytaj więcej
Lipiec 10, 2010r.

Zachęcam do odwiedzin interesujących blogów prawniczych: International Tax Law oraz Sub-iudice. Pierwszy blog, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy międzynarodowego prawa podatkowego, drugi natomiast opisuje absurdy prawne widziane okiem sędziego. Linki do wspomnianych blogów znajdują się na stronie głównej w kategorii „Linki”.

Czytaj więcej