Akademia Prawa Budowlanego - Blog

Wrzesień 27, 2010r.

Poniżej zamieszczam link do mojego artykułu opublikowanego w „Rzeczypospolitej” z dnia 28 września 2010 r. : www.rp.pl/artykul/541732.html Powołany artykuł stanowi rozwinięcie mojego wpisu na blogu z dnia 23 września. Zapraszam do lektury.

Czytaj więcej
Sierpień 27, 2010r.

Przedłużające się postępowania administracyjne w przedmiocie pozwolenia na budowę to zmora inwestorów. Zamieszczam link do swojego artykuły w „Rzeczypospolitej”, w którym krytykuję błędną praktykę urzędniczą powodującą zwłokę w wydawaniu pozwoleń na budowę: www.rp.pl/artykul/138441.html

Czytaj więcej
Sierpień 27, 2010r.

six methods of papers domination mobile spy 7 ways to avoid papers burnout Dzisiaj na blogu pojawił się link do strony internetowej mojej firmy prowadzącej szkolenia z zakresu prawa nieruchomości-Akademia Prawa Budowlanego. Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleniową. Link do strony firmowej znajduje się na stronie głównej bloga pod wyszukiwarką.

Czytaj więcej
Sierpień 27, 2010r.

Wielu inwestorów wskazuje, że decyzja o warunkach zabudowy (WZ) jest mało „elastyczna”. Mają tutaj na myśli określany w WZ wskaźnik wielkości nowej zabudowy do powierzchni działki inwestycyjnej. Obowiązek zamieszczenia go w WZ wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego…

Czytaj więcej
Sierpień 27, 2010r.

Z lokalizacją dróg gminnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego związane jest często wywłaszczenie nieruchomości pod urządzenie tychże dróg. Oczywiście, samo wejście w życie planu miejscowego takiego skutku wywłaszczeniowego nie powoduje, ale umożliwia w dalszej kolejności wydanie decyzji wywłaszczeniowej. Stąd też niezwykle istotne są przesłanki leżące u podstaw lokalizacji drogi gminnej w projekcie planu miejscowego. Zgodnie…

Czytaj więcej
Sierpień 17, 2010r.

Wyrokiem z dnia 09.02.2010 (sygn. akt: P 58/08, Dz. U. Nr 24, poz. 124) Trybunał Konstytucyjny uznał art. 37 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.; dalej jako „Ustawa„) w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi się do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w…

Czytaj więcej

Najnowsze wpisy