Akademia Prawa Budowlanego - Blog

Lipiec 10, 2014r.

Klienci pytają mnie czasem, czy można uzyskać przez Internet odpis księgi wieczystej i czy ma on taką samą moc jak dokument uzyskany w sądzie wieczystoksięgowym. Otóż odpowiedź na tak postawione pytania brzmi 2 x TAK

Czytaj więcej
Luty 19, 2014r.

W prowadzonych przeze mnie postępowaniach odszkodowawczych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roszczeń z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek wejścia w życie planu miejscowego dochodzę, nierzadko, na podstawie WZ-ki. Poniżej zamieszczam fragment wyroku z dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjnego w Łodzi (I ACa 659/13), który…

Czytaj więcej
Październik 28, 2013r.

W dniach 24-25 października b.r. uczestniczyłem w warsztatach „Kontrakty budowlane” w Warszawie. W dniu 24 października miałem przyjemność przybliżyć uczestnikom warsztatów instytucję solidarnej odpowiedzialności inwestora oraz wykonawcy za zapłatę podwykonawcom z tytułu zrealizowanych robót budowlanych. Szczegóły w załączonej broszurze.  

Czytaj więcej
Październik 1, 2013r.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2013 r. (I ACa 109/13, LEX nr 1314664), w którym powstanie odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom za wykonane roboty budowlane /art. 647(1) Kodeksu cywilnego/ uzależnione jest już od samego tolerowania podwykonawcy na budowie: Inwestor może wyrazić wolę na zawarcie…

Czytaj więcej
Wrzesień 21, 2013r.

Po długiej przerwie wakacyjnej wracam do swojej blogowej aktywności. Chociaż na blogu dawno już nie pisałem, to nie zaniedbałem aktywności w prasie fachowej. W Rzeczpospolitej z dnia 13 września ukazał się mój artykuł na temat procedur przeprowadzania sieci przesyłowych przez cudze nieruchomości. Zapraszam do lektury: http://prawo.rp.pl/artykul/1047227.html

Czytaj więcej
Czerwiec 16, 2013r.

W „Rzeczypospolitej” z 14 czerwca ukazał się mój artykuł dotyczący bardzo aktualnej sprawy roszczeń odszkodowawczych wobec Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Poniżej zamieszczam link do artykułu i zachęcam do lektury ! 14.06.2013_Lotnisko Chopina_ roszczenia o odszkodowanie za ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości

Czytaj więcej