Akademia Prawa Budowlanego - Blog

Kwiecień 23, 2013r.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Niewątpliwie, najważniejszą dla inwestorów zmianą jest wprowadzenie zasady, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III (a więc niezależnie od powierzchni tych gruntów) wymaga uzyskania zgody ministra właściwego…

Czytaj więcej
Kwiecień 13, 2013r.

W ubiegły czwartek złożyłem w imieniu klienta pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek uchwalenia przez Miasto Stołeczne Warszawa planu miejscowego. Dochodzone roszczenie opiewa na ponad 101 milionów złotych. Sprawa bardzo ciekawa pod względem merytorycznym, duże wyzwanie, ale i duży kłopot dla władz Warszawy, bo kwota jest niebagatelna.

Czytaj więcej
Marzec 29, 2013r.

Moim Klientom oraz Czytelnikom bloga składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy !

Czytaj więcej
Marzec 20, 2013r.

W dniach 13-14 marca 2013 r. wziąłem udział w charakterze prelegenta w konferencji p.t. „Prawne i praktyczne aspekty procesu budowlanego”. Konferencja odbyła się w Hotelu Hyatt a ja omawiałem zagadnienia związane z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwoleniem na użytkowanie. Zapraszam na szkolenia organizowane przez Akademię Prawa Budowlanego i konferencje z naszym…

Czytaj więcej
Luty 25, 2013r.

Na fejsbukowym łolu Koleżanki-architektki natrafiłem na interesujący artykuł dotyczący zacienienia działki przez tuje. I może nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że sąd potraktował tuje rosnące na działce jak mur i zastosował do nich przepisy Prawa budowlanego ;-) Poniżej artykuł na temat wspomnianej sprawy sądowej: Tuje nie mogą zacieniać działki sąsiada

Czytaj więcej
Luty 13, 2013r.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na uchwałę 7 sędziów NSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r. (II OPS 2/12; LEX nr 1226666) istotną, w szczególności, dla podmiotów dysponujących odrębnym prawem własności lokalu w budynku spółdzielni: Wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd nieruchomością…

Czytaj więcej

Najnowsze wpisy