Akademia Prawa Budowlanego - Blog

Grudzień 1, 2012r.

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” wypowiadam się w kwestii wątpliwej jakości prognoz skutków finansowych sporządzanych w ramach procedury uchwalania planów miejscowych (link poniżej). Pokrótce opisuję także związaną z powołaną kwestią sprawę odszkodowawczą, którą prowadzę w imieniu inwestora przeciwko Miastu Warszawa. Kwota roszczenia przekracza 100 mln złotych. Gminy mają problem z planami miejscowymi – Dziennik Gazeta Prawna

Czytaj więcej
Listopad 25, 2012r.

W piątek (23 listopada b.r.) wziąłem udział w Świętokrzyskim Forum Gospodarczym w Kielcach. Forum miało na celu promocję polityki rozwoju gospodarczego opartej o tzw. klastry oraz wskrzeszenie przedwojennej idei Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). W Forum uczestniczyło wielu przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz rządu. Oprócz udziału w dyskusji na temat rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w oparciu…

Czytaj więcej
Listopad 22, 2012r.

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” pojawił się mój krótki komentarz na temat nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powołana nowelizacja dotyczy obowiązku instalowania w budowanych domach wielorodzinnych instalacji światłowodowych. Więcej na ten temat w poniższym linku (dostęp po zalogowaniu): http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/662338,budownictwo_internet_bedzie_w_kazdym_nowym_bloku.html

Czytaj więcej
Listopad 13, 2012r.

Od dzisiaj można zapisywać się na powiadomienia o nowych wpisach na Prawo Podatkowe.Blog. W ramach bloga poruszam zagadnienia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości, z którymi spotykają się moi Klienci. Poniżej zamieszczam link do panelu rejestracyjnego. Dla subskrybentów zniżka 10% na usługi podatkowo-rachunkowe. Zapraszam ! http://http://www.podatki.kopyra.com.pl

Czytaj więcej
Październik 24, 2012r.

Jakkolwiek procent pokrycia kraju planami miejscowymi jest nadal niezadowalający, to jednak coraz więcej gmin uchwala takie plany. Wejście w życie nowego planu miejscowego lub jego zmiany może spowodować zarówno wzrost jak i spadek wartości nieruchomości. W drugim z powołanych przypadków właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu ustawodawca przyznał określone roszczenia odszkodowawcze, których nie zawsze są oni świadomi….

Czytaj więcej
Październik 14, 2012r.

Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę deweloperów farm wiatrowych na bardzo niekorzystną dla nich interpretację art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, forsowaną przez Ministerstwo Rolnictwa. Zgodnie z art. 7 ust. 1-2 wspomnianej ustawy: Art. 7. 1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w…

Czytaj więcej

Najnowsze wpisy