Akademia Prawa Budowlanego - Blog

14 marca, 2018r.

Odświeżyliśmy stronę “Kancelara Radcy Prawnego Jerzego Kopyry”. Zapraszamy do zapoznania się z nową szatą graficzną i do korzystania z usług kancelarii!  

Czytaj więcej
2 marca, 2018r.

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu Prawa budowlanego dla pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. Wśród uczestników szkolenia były zarówno osoby zajmujące się realizacją nowych obiektów handlowych, jak i eksploatacją już istniejących. Oprócz omówienia aktualnego stanu prawnego, w tym ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego i najnowszego orzecznictwa sądowego analizowaliśmy problemy prawne, które napotykają w swojej działalności…

Czytaj więcej
14 stycznia, 2018r.

Od listopada 2017 r. Akademia Prawa Budowlanego prowadzi cykl szkoleń z zakresu przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany dla urzędników Wydziałów Architektury Starostw Powiatowych oraz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w miastach Polski centralnej i południowej. Projekt realizowany jest na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej
25 września, 2017r.

Decyzja o warunkach zabudowy budziła i budzi kontrowersje. W niniejszym wpisie nie będę silił się na całościowe omawianie tej instytucji, czy szczegółową analizę wspomnianych kontrowersji. Chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę na decyzję o warunkach zabudowy jako element systemu prawa administracyjnego, czy też systemu prawa w ogólności. Często zdarza mi się czytać, czy słyszeć opinie pochodzące…

Czytaj więcej
6 września, 2017r.

Wchodzi w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, niekorzystnie określając przeznaczenie nieruchomości, co uniemożliwia wykorzystanie jej pod zabudowę (i powoduje spadek jej wartości). Okazuje się, że przed wejściem w życie powołanego MPZP poprzednio obowiązujący MPZP wygasł, a zatem mamy do czynienia z tzw. “luką planistyczną”, a ponadto inwestor nie uzyskał decyzji o warunkach zabudowy. Czy z…

Czytaj więcej
10 sierpnia, 2017r.

W dzisiejszym wpisie chciałbym na podstawie dwóch niedawno wydanych orzeczeń sądowych zwrócić uwagę na różnice pomiędzy pojęciami: budowy, rozbudowy, przebudowy oraz remontu, którymi posługuje się Prawo budowlane. Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. I tak Wojewódzki Sąd…

Czytaj więcej