O naszych szkoleniach

Akademia Prawa Budowlanego organizuje specjalistyczne szkolenia zamknięte z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego, normującego realizację oraz eksploatację inwestycji budownictwa przemysłowego. Szkolenia zamknięte prowadzimy w siedzibie Klienta, w terminie dla niego dogodnym, oszczędzając jego czas i pieniądze. Program szkolenia jest skrojony na miarę - dotyczy problemów, które Klient napotyka w swojej pracy zawodowej, uwzględnia specyfikę poszczególnych inwestycji budowlanych.

Elektrownie
jądrowe

W szkoleniach m.in.:
zezwolenia, pozwolenia i koncesje warunkujące budowę oraz eksploatacje elektrowni jądrowej, stosowanie wyrobów budowlanych

Elektrownie
wiatrowe

W szkoleniach m.in.:
FIDIC, umowa o roboty budowlane, prawne due diligence elektrowni wiatrowej, umowa dzierżawy pod elektrownię wiatrową

Infrastruktura
drogowa

W szkoleniach m.in.:
zajęcie pasa drogowego i lokalizacja obiektów w pasie drogowym, regulacje prawne lokalizacji i budowy dróg publicznych

Obiekty
handlowe

W szkoleniach m.in.:
prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, nabywanie nieruchomości pod inwestycje budowlane

Stacje
paliw

W szkoleniach m.in.:
budowa i eksploatacja stacji paliw, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w inwestycjach na stacjach paliw

Sieci
przesyłowe

W szkoleniach m.in.:
realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

Budownictwo
mieszkaniowe

W szkoleniach m.in.:
stosowanie ustawy deweloperskiej, prawne due diligence nieruchomości, hipoteka w finansowaniu inwestycji budowlanej

Pozostałe
inwestycje

Nie znalazłeś szkoleń dotyczących inwestycji, które realizujesz ?
Skontaktuj się z nami, przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb !