Hipoteka a finansowanie inwestycji budowlanej

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Szkolenie prezentuje regulacje ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece dotyczące hipoteki. Na wstępie przedstawione zostaną ogólne zagadnienia dotyczące hipoteki oraz jej roli w finansowaniu inwestycji budowlanej. Prowadzący przeanalizuje następnie poszczególne rozwiązania ustawowe, ich zalety oraz wady. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z interpretacjami przepisów budzących największe wątpliwości w praktyce jak również z aktualnym orzecznictwem sądowym. Pod koniec szkolenia zarezerwowano czas na indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy budowlani, menadżerowie projektu, dyrektorzy finansowi przedsiębiorstw, pracownicy banków zajmujący się zabezpieczeniami umów kredytowych, windykatorzy, osoby prawne oraz fizyczne będące właścicielami nieruchomości, audytorzy, doradcy finansowi.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Konstrukcja i charakter prawny hipoteki.
 2. Rola hipoteki w finansowaniu inwestycji budowlanej.
 3. Podział hipoteki umownej.
 4. Instytucja administratora hipoteki i jej znaczenie dla praktyki.
 5. Zastępowanie wierzytelności oraz zmiana waluty zabezpieczonej wierzytelności.
 6. Podział hipoteki łącznej.
 7. Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności.
 8. Zniesienie hipoteki za wynagrodzeniem.
 9. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym.
 10. Hipoteka kaucyjna.
 11. Hipoteka przymusowa.
 12. Indywidualne pytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).