Wybrane regulacje prawne lokalizacji i budowy dróg publicznych

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Szkolenie obejmuje przepisy normujące lokalizację i budowę dróg publicznych, w szczególności, ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawę o drogach publicznych oraz w podstawowym zakresie ustawę o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EUFA EURO 2012 do budowy dróg publicznych. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą uzyskiwania zezwolenia na lokalizację inwestycji drogowej, nabywania nieruchomości pod budowę inwestycji drogowej, samej budowy oraz procedurą oddawania inwestycji do użytkowania. W trakcie szkolenia analizowane będą studia przypadku, orzecznictwo sądowe i sądowo-administracyjne a pod jego koniec zostały przewidziane indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy budujący drogi publiczne, firmy wykonawcze, architekci oraz urbaniści lokalizujący i projektujący drogi publiczne, menadżerowie projektu, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru inwestorskiego pracujący przy takich inwestycjach.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Klasyfikacja dróg publicznych według ustawy o drogach publicznych.
 2. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
  1. specustawa a inne przepisy dotyczące budowy dróg publicznych;
  2. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
   1. wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
   2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
   3. postępowanie administracyjne;
   4. właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej;
   5. środki zapobiegające przewlekłości postępowania administracyjnego;
   6. treść zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
   7. ograniczenia w postępowaniu odwoławczym od zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
   8.  ryzyko wyrugowania z obrotu prawnego ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
   9. rygor natychmiastowej wykonalności zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
  3. samowola budowlana;
  4. nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
   1. skutek wywłaszczeniowy decyzji;
   2. odszkodowanie za wywłaszczenie;
   3. wydanie inwestorowi wywłaszczonej nieruchomości;
   4. uzyskanie przez inwestora trwałego zarządu;
   5. niedopłatne zajęcie przez inwestora terenów wód płynących oraz terenów linii kolejowych;
  5. przekazanie wybudowanej drogi publicznej do użytkowania:
   1. przesłanki wydania pozwolenia na użytkowanie;
   2. treść wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie;
   3. obowiązkowe kontrole organów nadzoru budowlanego oraz inspekcji państwowych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie;
   4. użytkowanie drogi publicznej bez pozwolenia na użytkowanie.
 3. Podstawowe założenia ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EUFA EURO 2012 do budowy dróg publicznych.
 4. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).