Akademia Prawa Budowlanego

Szkolenia szyte na miarę

Akademia Prawa Budowlanego

Szkolenia szyte na miarę

Akademia Prawa Budowlanego

Szkolenia szyte na miarę

Poznaj nas

Naszą misją jest przekazywanie Klientom w ramach specjalistycznych szkoleń zamkniętych wiedzy z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako ogół przepisów normujących lokalizację, realizację oraz eksploatację inwestycji budownictwa przemysłowego, m.in. fabryk, magazynów, centrów handlowych, elektrowni, farm wiatrowych, infrastruktury transportowej, infrastruktury technicznej. Ofertę szkoleniową adresujemy do przedsiębiorców realizujących wspomniane inwestycje oraz wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji inwestycji.

dr Jerzy Kopyra

radca prawny

Właściciel i wykładowca Akademii Prawa Budowlanego, wieloletni wykładowca akademicki, prowadzi indywidualną praktykę prawniczą w Warszawie. Praktykuje, przede wszystkim, w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji budownictwa przemysłowego. W swojej działalności naukowej i zawodowej łączy ugruntowaną wiedzę prawniczą z dużym doświadczeniem praktycznym, nabytym w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, takich jak "Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak", "Gide Loyrette Nouel", "Wardyński i Wspólnicy", „K&L Gates” oraz wiodących spółkach działających na rynku budowlanym. Jerzy Kopyra prowadzi szkolenia z prawa budowlanego dla firm realizujących inwestycje budownictwa przemysłowego oraz szkoli aplikantów notarialnych. Autor licznych publikacji w prasie fachowej.

Uczymy, jak unikać ryzyka prawnego w inwestycjach budowlanych.

Realizujesz inwestycje budownictwa przemysłowego ? Przeraża Cię gąszcz skomplikowanych przepisów ? Nudzą Cię niezrozumiałe komentarze prawnicze ?
Weź udział w naszych szkoleniach - minimum teorii, maksimum praktyki.

Oferta szkoleniowa

Elektrownie
jądrowe

W szkoleniach m.in.:
zezwolenia, pozwolenia i koncesje warunkujące budowę oraz eksploatacje elektrowni jądrowej, stosowanie wyrobów budowlanych

Elektrownie
wiatrowe

W szkoleniach m.in.:
FIDIC, umowa o roboty budowlane, prawne due diligence elektrowni wiatrowej, umowa dzierżawy pod elektrownię wiatrową

Infrastruktura
drogowa

W szkoleniach m.in.:
zajęcie pasa drogowego i lokalizacja obiektów w pasie drogowym, regulacje prawne lokalizacji i budowy dróg publicznych

Obiekty
handlowe

W szkoleniach m.in.:
prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, nabywanie nieruchomości pod inwestycje budowlane

Stacje
paliw

W szkoleniach m.in.:
budowa i eksploatacja stacji paliw, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w inwestycjach na stacjach paliw

Sieci
przesyłowe

W szkoleniach m.in.:
realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

Budownictwo
mieszkaniowe

W szkoleniach m.in.:
stosowanie ustawy deweloperskiej, prawne due diligence nieruchomości, hipoteka w finansowaniu inwestycji budowlanej

Pozostałe
inwestycje

Nie znalazłeś szkoleń dotyczących inwestycji, które realizujesz ?
Skontaktuj się z nami, przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb !

Rekomendacje

„Wysoko oceniamy poziom merytoryczny szkoleń. Na szczególne pokreślenie zasługuje duża wiedza praktyczna wykładowcy - p. Jerzego Kopyry, oraz jego umiejętność rozwiązywania na bieżąco, w trakcie trwania szkoleń problemów zgłaszanych przez uczestników.”
Jacobo Alvarez Correa - Członek Zarządu Iberdrola Engineering and Construction Poland Sp. z o.o.
„Jesteśmy przekonani, że umiejętności nabyte przez naszych pracowników podczas szkolenia okażą się przydatne w ich pracy zawodowej. Mamy nadzieję, że także inne firmy z naszej branży będą miały sposobność skorzystać ze szkoleń Akademii Prawa Budowlanego, do czego serdecznie zachęcamy.”
Halina Zakrzewska - Dyrektor ds. Przygotowania Realizacji Procesów Wykonawstwa, ELBUD Katowice Sp. z o.o.
„Usługa została wykonana w sposób profesjonalny i zgodny z naszymi oczekiwaniami. Akademia Prawa Budowlanego zrealizowała szkolenie bardzo efektywnie i z dochowaniem należytej staranności.”
Jacek Czapliński - Dyrektor Wykonawczy ds. Zakupów, PKN Orlen S.A.
"Z przekonaniem polecam Akademię Prawa Budowlanego jako profesjonalnego partnera, a organizowane przez nią szkolenie jako dobrą inwestycję w rozwój kadry pracowniczej."
Paweł Łodyga - Dyrektor w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa
„Trener, Pan Jerzy Kopyra, przeprowadził szkolenia w sposób profesjonalny i ciekawy, reprezentując wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz bogate doświadczenie praktyczne w zakresie tematyki szkoleń. Omówił interpretacje przepisów sprawiających największe trudności, orzecznictwo sądowe i problemy prawne, na które najczęściej napotykają deweloperzy. Trener jest osobą komunikatywną wiedzę przekazuje w sposób zrozumiały i usystematyzowany.”
Natalia Sawicka - Zastępca Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, Dom Development S.A.
„Możemy śmiało polecić Pana Jerzego Kopyrę oraz Akademię Prawa Budowlanego wszystkim, którzy poszukują profesjonalnych szkoleń z zakresu przepisów regulujących inwestycje budowlane.”
Jarosław Maciejak - Dyrektor ds. Inwestycji, NOMI S.A.