Właścicielem znaku słowno-graficznego „Akademia Prawa Budowlanego” oraz strony internetowej „Akademia Prawa Budowlanego” (www.akademiaprawabudowlanego.pl; dalej jako „Strona Internetowa”) jest „Kopyra Consulting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31 (dalej jako „Kopyra Consulting”). Przedmiotem niniejszej polityki prywatności (dalej jako “Polityka Prywatności”) jest ochrona prywatności odwiedzających Stronę Internetową. Kopyra Consulting zastrzega sobie możliwość jednostronnego wprowadzania zmian do Polityki Prywatności w każdym czasie. Korzystającego ze Strony Internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania ze Strony Internetowej możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko oraz adres e-mail. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem dostępu do niektórych obszarów Strony Internetowej a także usług, w szczególności, odmową dostępu do panelu użytkownika, czy niemożnością zaprenumerowania newslettera.

Dane osobowe przetwarzane są przez Kopyra Consulting zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), w celach komercyjnych i marketingowych, w szczególności, dla potrzeb szkoleń realizowanych przez Kopyra Consulting. Korzystającemu ze Strony Internetowej przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Kopyra Consulting nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

Subskrypcja biuletynu i wpisów na blogu

Zaprenumerowanie newslettera poprzez Stronę Internetową lub powiadomień o nowych wpisach na blogu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy subskrybentów.

Niezapowiedziane wiadomości

Kopyra Consulting zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do Strony Internetowej, serwisów, czasopism, usług i produktów Kopyra Consulting (np. zmiany, wewnętrzne promocje, informacje o nowych szkoleniach), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne.

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary Strony Internetowej lub innych serwisów Kopyra Consulting dostępnych przez Stronę Internetową mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego Stronę Internetową, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały zawarte na Stronie Internetowej są objęte prawem autorskim i chronione przepisami prawa. Ich wykorzystywanie, kopiowanie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez wiedzy i wyraźniej pisemnej zgody Kopyra Consulting jest niezgodne z prawem oraz zagrożone odpowiedzialnością cywilną i karną.

Wyłączenie odpowiedzialności

Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na Stronie Internetowej były rzetelne, prawdziwe i kompletne, Kopyra Consulting nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania tychże informacji. W szczególności, Kopyra Consulting nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy, nieaktualność czy nieautentyczność informacji zawartych na Stronie Internetowej oraz w innych serwisach dostępnych ze Strony Internetowej.

Żadne informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią opinii prawnej, porady prawnej ani jakiejkolwiek interpretacji przepisów prawa. Kopyra Consulting nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej niezgodnie z takim zastrzeżeniem. Powyższe odnosi się także do wypowiedzi formułowanych w trakcie “chatu” przez osoby reprezentujące Kopyra Consulting.